ÇEVRE POLİTİKAMIZ

“Sürdürülebilir ürün geri dönüşümü sağlanması, her tür mamul, yarı mamul ve ham maddenin yeniden kullanımına katkı sağlanması, bu konuda iyileştirmelerin beraberinde sürekli araştırmalar yapılması çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.”

Çevre ile alakalı ulusal ve uluslararası tüm kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket edilir. Üretim faaliyetleri esnasında oluşan katı sıvı ve gaz atıkları en asgari düzeye indiren önlemler alınarak, geri dönüşüme odaklı üretim sistemi kullanılır.

Faaliyetler sırasında oluşabilecek herhangi kaza veya acil bir durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler alınır ve uygulanır. Çevre politikası değişen ve gelişen koşullar içinde sürekli olarak değerlendirilerek, en yüksek performans ve değerlere ulaşılması adına sürekli gözden geçirilir.