İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“Özpek Metal, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir.”

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak. Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

  • Tüm çalışanlarabireyseli İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
  • Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak.
  • Kamu,özelsektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleriile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.