KALİTE KURALLARIMIZ

“45 yılı aşkın deneyim ve başarıyla gerçekleştirilen yüzlerce proje, Özpek Metal’in verimli, yenilikçi ve müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getirecek ürünler üretmesinin sonucudur.”

  • Kalite Yonetim Sistemimizin gereklerini yerine getirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sistemin etkinliğinin surekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri surdurmek,
  • Firmamızın amaçlarıyla tutarlı hedefler ve programlar belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için amaç ve programlara gerekli desteği kaynakları ve yönetimin katılımını sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerde; yasal şartları, mevzuat ve işveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek,
  • Çalışanlarında Entegre Yönetim Sistemi bilincini yerleştirmek, karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirmek ve çevre bilincinin verilmesi amacıyla gerekli eğitimleri almasını sağlamak. Bu bağlamda bünyesinde oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi departmanıyla Kalite, Çevre ve İSG sisteminin performanslarını denetlemek ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeyi sürekli kılmak,
  • Önceden tedbir alarak İSG risklerinin ortadan kalkmasını sağlamak ve bu sayede kazaların önlenmesi, çalışanlarımıza ihtiyacı olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmek, her türlü kazayı raporlamak,
  • Gerçekleştirdiği projelerde doğal kaynakları en etkin biçimde kullanmak ve çevrenin kirlenmesini önlemek,
  • Çevre ve İSG konularında tüm ilgili taraflar ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunmak,
  • Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevrenin ve iş sağlığının korunmasını ön planda tutmak.